BanyumasPost

Sinau Sekang Anisa Puspita Sari, Juara 3 Kakang Mbekayu Banyumas lan Duta Genre 2017

  • Reporter:
  • Rebo, 26 Juli 2017 | 10:37
  • / 2 Djulqa'dah 1438
  • Dibaca : 870 kali
Sinau Sekang Anisa Puspita Sari,  Juara 3 Kakang Mbekayu Banyumas lan Duta Genre 2017
Gambar : Dok Pribadi Anisa

Anisa Puspita Sari ora mung kewatang ayu lan kewes, dheweke uga nduweni prestasi. Taun 2014 kepungkur, Ica didaulat dadi Juara 2 Kakang Mbekayu Kabupaten Banyumas.  Kuwe sing ndadikena dheweke duwe pandangan tumrap kemajuan wisata neng Kabupaten Banyumas.

 

Foto : Dok pribadi Anisa

 

Tahun siki, presise wulan April wingi, Ica makili Kecamatan Purwojati dadi Duta Generasi Berencana (Genre) sing dislenggarakena neng BKKBN Kabupaten Banyumas. Seliyane olih penghargaan  Juara 3, dheweke uga olih pirang-pirang pengalaman.

 

Bocah ayu kelairan 20 Juni 1996 sing siki esih dadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), kepengin pisan andum pengalaman maring generasi muda jaman siki.

 

Foto : Dok pribadi Anisa

 

Salah sijine, tau dadi finalis Kakang Mbekayu Banyumas kuwe nyenengi. Neng kana, dheweke kudu ngerti temenanan bab pariwisata neng Banyumas, kelebu budhayane, sejarahe, lan liya-liyane. Dheweke uga ketemu kanca-kanca sing duwe visi lan misi padha.

 

“Pengalamane tambah, wawasane tambah, olih kanca-kanca sing padha-padha nduweni visi misi pariwisata.  Inyong dadi bisa langsung weruh lan ngerti objek wisata sing ana neng Kabupaten Banyumas”, ujare dheweke  nalika dewawancara neng BanyumasPost, Slasa (25/7).

 

 

Kaitane karo program Generasi Berencana, Ica uga kepengin andum crita maring para generasi nom-noman. Tumrap dheweke, generasi jaman siki aja gampang kepencut maring pernikahan dini, utamane angger pancen urung siap temenan.

 

Wong ningkah kuwe ora gampang lan ora bisa gemampang. Angger wong tuwane durung nyambut gawe, mengko-mengkone bisa kurang bagus tumrap si anak. Sing dekewatirena, sekang sisi mental wong tuwane bae jan-jane esih akeh kendala pribadi, ningen kepeksa kudu nglakoni umah-umah. Mula kuwe, aja wani-wani nglakoni seks pra nikah.

Foto : Dok pribadi Anisa

 

Anisa Puspita Sari lagi kepengin banget nularaken bab kuwe maring generasi muda neng wilayaeh, utamane sing esih sekolah. Neng kana, dheweke kepengin nguda rasa, langsung maring para pelajar, “Angger rencana pribadi kepengin nganakena sosialisai nggo bocah-bocah SMP, SMA utawa SMK, khsuse neng Purwojati. Ningen ya kudu tetep komunikasi karo dinas setempat. Ndilalah tekan siki urung keleksanan” jere dheweke.

 

“Mindset bocah nom-noman kudu dirobah  kepriwe carane pacaran sing padha dene memotivasi, aja ngantek kebablasen lan marena cilaka nganah-ngenah” jerene.

 

Ica uga ngejak para generasi muda supaya nduweni rasa percaya dhiri. Pokoke angger duwe kemampuan apa bae, aja banjur dijor utawane minder,  senajan dhewek anake wong ndesa lan rumangsa ora duwe, “Aja minder senajan anake wong ndesa lan ora nduwe, akeh bergaul marekna tekane aura postif” pungkase. (nap)

 

 

 

 

 

 

 

Reporter : Nanang Aprillyant

Editor : BanyumasPost

 

 

 

1 Komentar

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional