BanyumasPost

Mayuh, Gawe Desa Wisata neng Banyumas

  • Reporter:
  • Jemuah, 21 Juli 2017 | 10:30
  • / 26 Syawal 1438
  • Dibaca : 157 kali
Mayuh, Gawe Desa Wisata neng Banyumas
Gambar : infonawacita.com

Anane desa wisata sing desokong sekang premrentah, bisa dadi potensi sing gedhe. Sebabe, wong-wong njaba padha teka (wisatawan), akhire bisa dadi pendapatan sing gedhe. Mulane lumrah angger desa wisata dadi kepenginane pirang-pirang desa sing ana neng negara kiye.

Sing dadi masalah, ora kabeh desa duwe potensi nggo didadikena desa wisata. Neng bidang pariwisata, ana pirang-pirang sarat utawane situasi supaya desa kuwe pantes ditekani wong-wong njaba sing arep pada plesiran.

Miturut sumber sekang berdesa.com, paling ora kudu due sarat kaya kiye :

 

 

Kudu duwe objek sing apik

Supaya bisa dadi desa wisata, mesthine desa kuwe kudu duwe objek wisata sing apik. Contone pemandangan alam, papan panggonan sing nggumuni, seni budhaya lan budhaya masarakat sing kelebu langka.

Gambar : Buruan.co

 

Contone bae Desa Panglipuran, Bali sing kondang sebab masarakate njaga pisan maring tradisi lan uga desane bersih pisan. Utawa desa sing duwe potensi kuliner gedhe kaya sate Ambal Kebumen.

Angger salah siji desa duwe objek sing apik tur nggumuni, mesthine pas angger didadikena desa wisata.

 

 

Jalur transportasi sing kepenak diambah

Kon bisa dadi desa wisata mesthine kudu duwe jalur transportasi sing gampang diambah neng wisatawan sing arep padha teka. Angger dalane gampang diambah lan kondisine apik, mesthine marekena wong sing arep teka uga seneng.

Gambar : berdesa.com

Aja ngantek, duwe objek sing apik ningen jalur transportasine ora mendukung. Sebab sing jenenge papan plesiran mesthine angger bisa kabeh kalangan bisa teka.

 

 

Kudu didhukung neng sekabehane

Kabeh warga desa lan pemrentah desa kudu ndukung sing temenanan. Dukungan kuwe kudu katon nalikane ana wisatawan sing teka mesthine kudu disambut apik lan ramah.

Gambar : jalanjogja.com

 

Aja ngantek ana konflik soaial antarane para wisatawan karo masarakat sekitar. Angger ngantek ana bab sing kaya kuwe, mesthine bisa ngrusak citra desane. Soale, ana bae warga sing ora trima sebab desane rame malah dianggep ngganggu lan liya-liyane.

 

 

Kudu bisa njamin keamanan

Keamanan lan kenyamanan wisatawan kelebu sarat mutlak. Aja ngantek wisatawan duwe rasa kewatir utawa ana ancaman neng papan wisata sing detuju. Masalah parkir mobil utawa motor lan barang-barang titipan liyane,  uga kudu dejaga temenanan.

 

Gambar : purwokertoguidance.com

 

Seliyane kuwe, aja ngantek ana wong-wong sing ngancam keslametane wisatawan. Contone bae anane preman utawa wong sing arep gawe cidra maring para wisatawan.

 

 

Nyediakena pirang-pirang kebutuhan akomodasi

Ana sing dodolan pulsa, panganan, inuman, bahan bakar kendaraan lan liya-liyane kelebu penting. Sing uga ora kalah penting, neng papan wisata kuwe kudu ana toilet utawa papan ganti sing jumlahe cukup.

 

Gambar : bisniswisata.co.id

 

Nah, kuwe kelebu sarat supayane desa bisa didadikena desa wisata. Angger neng desane rika pancen ana objek sing apik lan ndukung nggo didadikena desa wisata, mangga dilaporna maring pihak desa supaya bisa ngembaka dadi desa wisata.

 

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional