BanyumasPost

Mayuh Nanggap Lengger Banyumasan

  • Reporter:
  • Slasa, 18 Juli 2017 | 10:13
  • / 23 Syawal 1438
  • Dibaca : 175 kali
Mayuh Nanggap  Lengger Banyumasan
Gambar : kebumeninda.blogspot.com

Lengger kelebu budaya bangsa sing wis molaih arang detanggap neng masarakat. Debanding ebeg, lengger kelebu esih kalah. Angger depikir-pikir, jan-jane esih akeh banget wong-wong sing klangenan lan tresna maring kesenian sing jenenge lengger.

 

Mahami Gemiyen
Kurang lewih rong puluh taunan kepungkur, antarane ebeg lan lengger meh padha larise. Wektu semeno, lengger ora kalah sekang ebeg. Senajan nanggap lengger biasane lewih larang tinimbang ebeg, ningen sing klangenan lengger tetep bae akeh.

Salah siji faktor sing wektu semeno marekna lengger lewih larang tinimbang ebeg, sebab kudu labuh ngawan mbengi. Beda karo ebeg sing mung labuh ngawan, lengger biasane ngawan labuh tekan sore, mbengine disambung maning tekan esuk.

Ningen, siki maju langka masarakat sing nanggap lengger tradisional kaya gemiyen. Lengger sing demangsud yakue sing komplit sepenayagan. Nganggo calung-calung sing temenanan, ora mung suara gawean sekang orjen.

 

Tekane Campur Sari
Sedurunge wong-wong sing nanggap lengger tradisional maju langka, wektu semeno wis ana tanda-tanda sing katon. Salah sijine, tekane musik campur sari sekang wetan.

Musik sing kelebu kombinasi antarane gamelan tradisional karo instrumen modern kue, wis nyolong atine masarakat, khususe wong nom-noman.

Anane campur sari, gawe lengger maju langka sing nanggap. Masarakat lewih seneng nonton campur sari, sebab teyeng dangdutan lan dianggep lewih modern.

Siki-siki, lengger karo ebeg malah wis kegeser neng orgen tunggal. Sekang unsur kepraktisan lan rega, orgen tunggap dianggep cocog nggo tanggapan. Seliyane murah, uga bisa dikombinasi karo lenger sing siki diarani “orleng” (orjen lengger).

 

Lengger Ngamen
Salah siji faktor sing bisa didheleng sekang lunture lengger tradisional, kuwe akeh grup-grup lengger sing ngamen turut desa. Ora mung neng wilayahe dhewek thok, fenomena kuwe uga butul tekan kota-kota gedhe kaya Jakarta.

Eksistensi lengger tradisional sing molaih kesingkir, marekna lengger sing kelebu budhayane dhewek, malah ora duwe panggonan sing kepenak neng wilayaeh dhewek. Grup-grup lengger sing esih dhemen nguri-uri budhaya, jog-jogane kudu ngamen, marani wong-wong sing esih tresna maring lengger neng kana-kana.

Pancen, ngamen dudu kelebu barang nistha. Ningen angger langka masarakat sing gelem nanggap, banjur kepriwe carane lengger bisa tetep lestari? Sewetara, wong-wong kae dudu mung ngamen bloko, ningen esih gelem nguri-uri budhaya bangsa.

 

Mayuh Nanggap
Mula kuwe, kanggo sedulur-sedulur kabeh sing trena Banyumas, mayuh nanggap Lengger Banyumasan. Angger bisa, nanggap lengger kuwe aja didadikena prekara sing murah utawane larang. Sebab, ngregani budaya kue kelebu ketresnan sing angel diukur karo dunya brana.

Rika sing lagi nggoleti hiburan sing pas nggo agan hajatan lan liya-liyane, aja gamam mayuh padha nanggap lengger tradisional. Seliyane esih akeh sing dhemen, nanggap lengger kelebu usahane wong sing tresa Banyumas nggo nggedhekena Banyumas.

 

 

(red)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional