BanyumasPost

Mayuh, Njajal Mbukak Usaha Warung Kopi Cilikan

  • Reporter:
  • Jemuah, 14 Juli 2017 | 14:19
  • / 19 Syawal 1438
  • Dibaca : 229 kali
Mayuh, Njajal Mbukak Usaha Warung Kopi Cilikan
Sumber Gambar : www.brilio.net

Mbukak usaha warung kopi, najan cilikan, ningen ora bisa dianggep remeh. Wis akeh wong-wong sing sukses mergane mbukak usaha warung kopi.

 

Nganggo modal sing ora pati gedhe, warung kopi cilikan kelebu salah siji peluang usaha sing nduweni prospek lumangyan apik. Ningen, mesthi kudu nganggo strategi lan peretungan sing mateng.

 

Mari Ngopi (Gambar : http://www.josstoday.com)

 

Angger rika mahami, meh neng ndesa-ndesa tekan kota-kota mesthi ana panggonan khusus nggo dopokan nyambi ngopi-ngopi.

 

Nah, siki kepriwe carane gawe warung kopi cilikan kon supayane laris manis?

 

 

#1 Kudu ngerti sapa sing arep tuku

Gatekna sapa mengko-mengkone sing arep tuku kopine rika. Angger rika mbukak warung neng ndesa, paling ora sing arep tuku mengkone ya bocah nom-noman, tukang nderes, supir koprades lan liya-liyane.

 

Semena uga, angger rika goli mbukak neng kolom pabrit, mesthine sing arep tuku bangsane karyawan pabrik lan masarakat sekitar kono.

 

Mahami sapa sing arep tuku, kelebu cara supaya dagangane rika payu. Aja ngantek rika dagang neng wilayah kampus ningen goli aweh rega kaya marig wong sing uwis ngodhe.

 

Angger kaya kuwe, kopine rika bisa kurang payu.

 

Paling  ora, ana telung target sing bisa dadi acuan nggo ngrencanakena strategi, yakue :

Masarakat umum

Kalangan Remaja (nom-noman)

Lingkungan sekitar

 

Nggo masarakat umum, warung kopi paling angger neng lokasi rame kaya pasar, pinggir pasar, sekitar terminal utawa tapsiun.

 

 

Warung Kopi (Sumber Gambar : http://akumassa.org)

 

Cukup gawe tenda semi permanen, rika wis teyeng bukak usaha. Sebab neng kene, wong-wong biasane mung mampir ngopi lan ora bisa ditarget dadi pelanggan tetap.

 

Angger targete remaja utawane nom-noman, mesthine carane sejen karo sing mau. Paling ora, rika kudu gawe fasilitas sing menarik nom-noman supaya nongkrong lewih suwe. Contone nyediakena wifii, tv, musik lan liya-liyane supaya sing teka tambah bombong.

 

Pangsa Nom-noman (Sumber gambar : www.tripadvisor.co.id)

 

Sekang desain, warung kopi jenis kiye pancen ora cukup mung nganggo tenda, ningen kudu digawe lewih permanen maning.

 

Lhah angger targete nggo lingkungan sekitar, paling ora bisa manfangatena teras umah utawa gawe warung cilikan neng kolom umah.

 

Pangsa Masarakat Sekitar (Sumber Gambar : http://www.seobisnis.com)

 

Biasane warung kopi modhel kaya kiye ora mesthi rame saben wektu. Bar wong-wong wis padha ngaso lan ora pati sibuk, molaih ana wong padha jagongan karo dopokan.

 

Mulane, nggo fasilitas ya ora perlu kakehen. Cukup saluran tv sing biasane disenengi neng bapak-baapak, lan sejenise.

 

#2 Nyandhing panganan murah seliyane kopi

Nggo ngumpliti warung kopi kuwe, mesthine ora mung adol inumane thok, ningen kudu ana sing nggo oyag-oyag cangkem.

 

Rika bisa nyediakena panganan garing utawa panganan liyane sing kira-kira akeh sing seneng.

 

Angger nggo bocah nom-noman, bisa uga detambah panganan sejen liyane kaya roti tart, gorengan, bronis, lan liya-liyane sing penting murah meriah.

 

Umpamane koh rika urung duwe pelanggan tetap, nek bisa aja nyediakena panganan sing duwe resiko mambu utawa bosok. Sebab angger ora payu, rika bakale tuna. Kejabane wis ana pelanggan tetap sing wis genah tuku, kue tah monggo.

 

Neng wilayah Tulungagung, Jawa Timur, wis akeh pengusaha sing sukses merga mbukak warung kopi. Mulane, nggo rika sing kelebu wong Banyumas, langka lupute njajal bukak usaha kiye.

 

Eh, sapa ngerti, mengko-mengkone dadi dalan rejekine rika.

 

 

 

 

(red)

1 Komentar

  1. Utami Yanti Setu, 15 Juli 2017

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional