BanyumasPost

Mula Bukane Wong Banyumas ora Olih Lungan neng Dina Setu

  • Reporter:
  • Kemis, 6 Juli 2017 | 12:13
  • / 11 Syawal 1438
  • Dibaca : 297 kali
Mula Bukane Wong Banyumas ora Olih Lungan neng Dina Setu
Tragedi Setu Paing

Miturute wong tuwa jaman gemiyen, wong Banyumas kuwe ora ilok angger lunga-lunga neng malem Setu, apa maning Setu Paing. Mbuh anu kepriwe miki-mikine, sing jelas anane ya kaya kuwe. Angger takon sing lewih jero maning bab kuwe maring wong tuwa, jawabane ya tetep, “pokoke ora ilok”.

 

Bareng klinthung kesampak neng dusun internet, jebule ana data-data sing ndukung bab kue mau. Neng kana, ana sing nerangena mula mukane kedadiyan kue. Cempulek jebul, omongane wong tuwa sing ora ngolihna lungan neng Setu Paing pancen ana sejaraeh sing perlu dingerteni.

 

Kurang lewieh, kaya kiye critane :

 

Jaman gemiyen mula,  ana ratu sekang Kesultanan Pajang sing asmane Sultan Hadiwijaya. Piyambeke lagi kepengin pisan duwe bojo selir.

 

Piyambeke banjur utusan maring Patih supaya aweh pengumuman maring kabeh Adipati se Kesultanan Pajang. Perlune, mbok ana Adipati sing duwe anak wadon, arep didadikena bojo selir.

 

Sebab jaman gemiyen durung ana BBM utawane Whatsapp, Sang Patih banjur lunga maring turut Kadipaten, salah sijine meng Kadipaten Wirasaba (sing siki dadi Banyumas).

 

Neng kana, Sang patih ketemu karo Adipati Wirasaba lan nyritakena apa anane sing lagi dadi kekarepane Sultan. Rumangsa dadi abdi negara, Adipati Wirasaba nyanggupi prentaeh bendarane. Piyambeke banjur matur lamona duwe anak wadon sing siap kon dadi bojo selire Sultan Hadiwijaya.

 

Ningen ora ganti suwe, ana demang sing aran Toyareka sowan maring ngarsane Sultan. Neng kono, dheweke cita lamona anake Adipati Wirasaba sing siki dadi bojo selire Sultan, sedurunge anu uwis dibojo neng anake dheweke sing aran Mangun.

 

Krungu kabar kaya kuwe, Sultan ora trima. Piyambeke banjur ngutus prajurit supaya mateni Adipati Wirasaba sing siki lagi mlaku bali sekang Kesultanan Pajang numpak jaran dhawuk. Miturut Sultan, Adipati Wirasaba uwis nglomboni lan gawe cidra.

 

Krungu kabar kuwe, Sultan banjur takon langsung maring putri Adipati Wirasaba. Dheweke njawab, pancen bener tau ningkah karo anake demang Toyareka, ningen uwis suwe dipegat. Dheweke uga ngaku lamona ora tau nglakoni ubungan lanang wadon kaya dene umume wong umah-umah.

 

Sultan banjur rumangsa salah uwis prentah prajurit kon mateni Adipati Wirasaba. Mula kuwe, piyambeke banjur prentah prajurit liyane supaya nyusul prajurit sedurunge supaya aja ngantek mateni Adipati Wirasaba.

 

Wektu semono, Adipati Wirasaba lagi ngaso sinambi ndhahar pindang banyak neng bale malang. Ujug-ujug ana prajurit sing teka arep mateni sang Adipati. Ningen sekang mburi, ana maning prajurit sing nyusuli lan aweh kode supayane aja dipateni.

 

Ningen sebab dene ora mangsud, prajurit sing kesiji kemau wis kadung mateni Adipati Wirasaba. Akhire prajurit loro kue banjur nyalahna siji lan sijine.

 

Sedurunge Adipati Wirasaba ninggal, piyambeke aweh wangsit nggo anak turunane sing monine :

Aja mangan pindang banyak,

Aja numpak jaran dhawuk,

Aja mbangun umah bale malang,

Aja lungan neng dina Setu Paing

Sebab kabeh mau dadi mula bukane patine Sang Adipati.

 

 

Sekang dhasar cerita kuwe, neng wilayah Banyumas banjur ana omongan lamona ora ilok lungan neng dina Setu Paing. Ningen masalah precaya lan ora precaya, kabeh mau rika padha sing nentokena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi :

http://adiwahyuwicaksono.blogspot.co.id

http://banyumasnews.com

 

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional