BanyumasPost

Kaya Kiye Supayane Aja Meteng Sedurunge Ningkah

  • Reporter:
  • Rebo, 5 Juli 2017 | 10:28
  • / 10 Syawal 1438
  • Dibaca : 204 kali
Kaya Kiye Supayane Aja Meteng Sedurunge Ningkah

Jaman siki, akeh banget kedadian remaja sing meteng sedurunge ningkah. Kuwe asing akhire nyebabena kasus aborsi neng Indonesia sengsaya dhuwur.

Neng kene, wong tuwa duwe peranan sing gedhe nggo mbangun karaktere bocah. Salah sijine, tingkah lakune wong tuwa sedina-dinane neng umah.

Wong tuwa kudu bisa ndadikena contoh supayane anak-anake tetep mlaku neng dalan sing bener. Kejaba kuwe, ana pirang-pirang prekara sing kudu wis molaih debangun neng wong tuwa sing kaitane nggo ngatasi permasalahan kue mau, contone :

 

Ningkataken keimanan lan ketaqwaan

Wong tuwa kudu bisa dadi suri teladan nggo anak-anake neng bab keimanan lan ketaqwaan. Neng umah, wong tuwa uga kudu bisa mbangun semangat ngibadah.

Kawit cilik, bocah-bocah kudu molaih dikenalaken karo tatanan agama sing bener. Contone, kepriwe carane bergaul sing ora nglanggar agama, sopan santun lan liya-liyane.

Pondasi agama sing apik sekang keluwarga bisa dadi cara sing ampuh. Kabeh mau tujuane supaya anak-anake ora kejrumus maring pergaulan bebas sing akhire meteng sedurunge ningkah.

 

Eman maring bojo utawane pasangan urip

Wong tuwa kudu aweh conto maring anak-anake carane eman maring pasangan. Contone, angger neng umah bapane kudu ngatokena cara ngeman maring biyunge. Sekang omongane sing sopan, pada dene ngregani lan ngindari anane cek-cok neng ngarepe bocah.

Angger bocah-bocah biyasa weruh bab sing kaya kuwe, mesthine bisa sinau carane ngregani calon pasangane mbesuk. Neng pergaulan, bocah uga bisa ngerteni lamona tresna sing sebenere kuwe apik tur kudu pada dene ngregani.

 

Pacar kuwe dudu objek nggo nglampiasna nafsu

Wong tuwa kudu bisa aweh pengerten lamona kabeh wong neng alam dunya kiye ditakdirna kon urip pasang-pasangan. Wong sing siki lagi dadi pacar, bisa uga dadi calon pendampinge mbesuk, mulane kudu padha-padha ngormati lan njaga siji kelawan sijine.

Aja ngantek, anane pacar kuwe malah dadi objek nggo nglampiasna nafsu. Kuwe dudu tujuan sing dikarepena Gusti. Mulane, kawit cilik mula bocah kudu ngerteni apa sing demangsud kasih sayang sing sebener-benere.

 

Seks kuwe sakral lan ora sembarangan

Wong tuwa uga kudu bisa nerangna lamona seks kuwe sakral lan mung olih delakoni neng pasangan lanang-wadon sing wis sah. Kuwe ora bisa delakoni sembarangan, sebab jog-jogane nduwe resiko sing gedhe banget.

Salah sijine, wong tuwa kudu bisa nerangna resiko merga seks bebas. Kaya dene ngrusak masa depan, gawe isin maring wong tuwa lan ngedunna drajat neng ngarepe wong akeh. Bab sing kaya kiye kudu sering-sering debahas neng ngarepe bocah, lewih apik neng suwasana sing padha dene kepenak.

 

Nggolet kesibukan nggo bocah

Wong tuwa kudu ngerti hobby utawa kesengane bocah. Mula kuwe, seliyane sinau neng sekolahan, apa-apa sing dadi karepe bocah uga kudu disaluraken. Contone bae, bocah ana sing seneng musik, nari, olah raga, nek bisa  diwei wektu lan fasilitas khusus.

Nganggo cara kuwe, bocah ora terus nggolet kesibukan dhewek sing ora terkontrol neng wong tuwane. Anane kedadiyan meteng sedurunge ningkah salah siji penyebabe akeh wong tuwa sing ora ngerteni duniane bocah.

 

 

 

 

(red)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional