BanyumasPost

Legenda Tukang Jait

  • Reporter:
  • Slasa, 4 Juli 2017 | 10:04
  • / 9 Syawal 1438
  • Dibaca : 154 kali
Legenda Tukang Jait

Inyong esih kemutan nalikane gemiyen nembe arep mlebu sekolah maring SMP.  Wektu semono, inyong mbayangene bisa nganggo seragam anyar lan ngepit bareng-bareng karo kancane. Urung bae butul dina Senen, inyong kayong wis ora kanti pisan kepengin ngrasakena nganggo seragam anyar.

 

Salah siji sing marekena inyong was-was, kue masalah seragam sing dejait neng tukang jait ningen ora dadi-dadi. Padahal, telung minggu sedurunge, bakal klambi seragam kemau uwis dejujugena. Saben detiliki maring nganah, tukang jaite njawab jere urung dadi, semayane jere ngesuk-ngemben.

 

Anane kedadiyan kuwe, marekena inyong geger. Ngantek dina Minggu sore, sing mesthine ngesuk esuk-esuk arep dienggo, bareng diparani jebul ya anu urung dadi bae. Dheweke mung pesen ngesuk esuk-esuk gasik jam setengah 6 kon diparani maning.

 

Dina Senen esuk, inyong nyata-nyata mangkat gasik, jam nem kurang seprapat wis butul maring umaeh tukang jahit. Tekan nganah, tukang jaite ngomong jerene wis dadi, inyong ya bungah pisan. Neng kana inyong langsung dikongkon mlebu maring kamar supaya  ganti.

 

Bareng kathoke dienggo, inyong kaget, jebule hake urung depasang! Akhire tek udhari maning, terus inyong ngomong menawa kathoke urung bisa dienggo. Neng kono, tukang semaya jere arep ndadak masang hak paling-paling limang menit.

 

Nembe bae molai masang, wis akeh tamu liyane sing uga padha-padha arep njiot jaitan. Akhire nglantur-nglantur ngantek setengah jam. Dina kuwe kelebu dina apes, nembe pertama inyong mlebu sekolah SMP, inyong digawe sepaneng neng tukang jait.

 

Jan-jane, pengalaman kue ora prelu diemut-emut, sebabe pancen uwis liwat. Ningen kepriwe maning, nyatane tekan siki inyong esih sering digawe cidra neng tukang jait. Kaya-kayane, arang pisan antarane semaya karo dadine jaitan kuwe mesthi pas. Mesthi ana bae ora pase, mbuh liwat sedina, rong dina, utawane ngantek minggon.

 

Bisa bae, ora kabeh tukang jait pinter semaya sing kaya kuwe. Neng kana-kana, kayane ya esih ana tukang jait sing bener-bener pas antarane semaya karo dadine jaitan. Ningen angger para sedulur tau ngalami kedadiyan kaya kue, inyong due cara nggo ngakal-akali supaya ngurangi masalah kue mau.

 

Sepisan, ngganua goli jujug bakal klambi sing ancan. Umpamane arep dienggo seminggu maning, paling ora rong minggu sedurunge uwis dijujugena. Neng kana, dhewek kudu ngomong lamona arep dienggo minggu ngesuk, kira-kira bisa apa ora?

 

Syukur bage wis duwe nomer tilpune, dadi sedurunge barang dijujugena wis bisa ngerti bab kesanggupane. Nganggo cara kuwe, paling ora dhewek duwe cadangan wektu seminggu nggo njagani mbok ngantek jaitane ora dadi.

 

Kepindo, permasalahan bakal klambi sing ilang utawane ketuker uga cokan ana bae sing ngalami. Mula kuwe, dhewek bisa nempelna kertas nganggo stapler neng bakale. Ngomong bae langsung maring tukange, kiye tek tempeli jeneng/kode tujuane nggo pengeling-eling.

 

Ketelu, kon supayane enggal dadi, nek bisaa langsung dibayar lunas. Ningen aja kelalen njaluk kwitansi utawane bukti pembayaran. Kabeh mau nggo njagani supaya aja nganti ana perselisihan bab pembayaran.

 

Nah, kue mau pengalamane inyong karo tukang jait. Moga-moga, bab kiye bisa dadi pengeling-eling sedulur kabeh. Tukang jait sing bagus pancen biyasane pegawenane lewih akeh, mula kuwe dhewek sing dadi pengguna jasa, ya kudu lewih pinter goli ngakali.

 

 

(red)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional