BanyumasPost

Ora Mesthi Kudu Ndandheng

  • Reporter:
  • Senen, 3 Juli 2017 | 09:23
  • / 8 Syawal 1438
  • Dibaca : 124 kali
Ora Mesthi Kudu Ndandheng

Wis lumraeh, mangsa bada biyasane akeh wong neng ndesa sing kepengin ndhandheng maring kota. Kebeneran urung suwe wingi, bocah sekolah setingkat SLTA nembe bae rampung, mesthine akeh lulusan anyar sing kepengin nyambut gawe neng kana-kana.

 

Anane kaya kuwe, wong-wong sing mikine mudhik mung nggawa awak, siki mangkat maning nggawa bala. Neng kana, calon pekerja kue mau manggon neng kamar-kamar kontrakan sing fasilitase apa anane. Angger beja, bisa langsung ngodhe. Ningen angger urung, kudu ngenteni ngantek minggon utawa wulan-wulanan.

 

Jan-jane budaya ndhandheng kelebu budaya sing ora patia didhemeni. Pemrentah ya wis ora kurang-kurang goli aweh informasi, lamona urbanisasi ndadekena masalah anyar.  Contone bae kepadatan penduduk sing marekena kemacetan, kejahatan lan liya-liyane. Ningen kon kepriwe maning, wong nyatane neng ndesa pancen angel nggolet pegawean.

 

Sing lewih merguyokena maning, jan-jane bocah-bocah sing nembe lulus kae mau durung mesthi due ketrampilan sing bisa dienggo langsung. Sebab dene bangeting langka kesempatan kerja, akhire ya  senemune, ora mesthi ndeleng background pendidikan.

 

Bareng depikir-pikir, anane pendhidhikan kejuruan sing kudune nyiapena tenaga kerja profesional neng bidhange, akhire ora pas.  Angger wis terjun maring dunia kerja, pokoke sing penting bisa nyambut gawe dhisit, prekara cocog apa ora karo bidhange, ora mawi depikir. Kabeh mau merga nggolet pegawean neng kota pancen angel tur langka.

 

Anane prekara sing kaya kuwe kudune ndadikena pemikiran sing lewih jero tumrap inyong lan rika padha. Salah sijine, dhewek kudu rumangsa lamona tekan siki, pendhidhikan esih duwe orientasi nyiapena pekerja (karyawan), dudu nyiapena calon pengusaha. Akhire bareng lulus, wong-wong padha gubes nggoleti pegawean, dudu gawe pegawean.

 

Lhah, siki kepriwe carane ben supaya ora ana kedadiyan sing kaya kuwe? Paling ora, kabeh pihak kudu ndukung, kelebu pemrentah, dunia pendhidikan lan liya-liyane. Pemrentah kudu bisa aweh jaminan lamona neng ndesa akeh banget potensi nggo didadekena pegawean sing mengko-mengkone bisa nyukupi nggo masarakate.

 

Semeno uga, dunia pendhidhikan  kudu bisa mbangun mindset nggo kabeh bocah. Salah sijine kudu bisa nerangena lamona bocah sekolah kuwe ora mung desiyapena dadi calon karyawan, ningen bisa dadi calon pengusaha. Syukur bage, bisa makarya neng wilayaeh dhewek.

 

Sing ora kalah penting, kelebu generasine. Anane kota gedhe kaya Jakarta sing wis bangeting akeh masalah kaya dene kemacetan, banjir, kejahatan, polusi lan liya-liyane, kudu nggugah semangat generasi sing lair sekang desa-desa supaya lewih maju. Mesthine aja banjur maksakena awak kudu nggolet dhuwit neng kana-kana.

 

 

(red)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional