BanyumasPost

Dopokan Khas Redaksi : “Kaki Penganten-Nini Penganten”

  • Reporter:
  • Setu, 24 Juni 2017 | 17:17
  • / 29 Ramadhan 1438
  • Dibaca : 89 kali
Dopokan Khas Redaksi : “Kaki Penganten-Nini Penganten”

Gendhon karo Mingan wis ana rong taunan ora takonan. Miturut Daplun, gemiyen wong sekeloron kuwe pancen tau ana masalah. Ningen mbuh ketempelan setan apa, tekan siki ora gelem nganggep sedulur siji lan sijine.

Daplun sering njudeg ndeleng kancane sing loro kuwe. Magan, sedurunge ana masalah, antarane Mingan, Gendhon karo dheweke gunane embret bareng, mancing bareng, pokoke lunga-lunga sing sering ya bareng-bareng.

Buntut sekang masalaeh Mingan karo Gendhon tekan siki malah kayong kedawan-dawan. Ora denyana-nyana, Rokis anake Mingan, karo Cipluk anake Gendhon, malah krungu-krungu jere lagi padha dene senenge. Bocah loro kuwe padha dhemenan, ngendi-ngendi katon anthal-unthul bareng.

Mingan tambah semreset atine, Gendhon semana uga. Bocah loro sing lagi endah-endahe nandang kasmaran, dipenggak segelem-gelem neng wong tuwane. Mingan ngantek woro-woro neng ngarepe wong akeh sing tujuane kon debutulena maring Gendhon. Pokoke,  jijih gething angger kon besanan karo kaki Gendhon.

Sewijining dina, Rokis karo Cipluk wektune nggolet pegaweyan neng kana-kana. Cipluk lunga maring Bandung, Rokis ndandheng maring Jakarta.  Wektu kuwe, Mingan karo Gendhon mandan sethithik bombong.

Sepisan, lungane anake diarep-arep bisa ngrewangi ekonomine wong tuawane neng ndesa sing pancen kekurangan. Kepindho, paling ora bocah loro kuwe ora gandheng maning. Ya etung-etung kena nggo nyingget pikiran.

Ngantek limang taunan, bocah sekeloron arang pisan bali mudhik. Miturut omonge si bocah, neng kana pancen ora olih bali unggal taun, sebab aturan perusahaan pancen kaya kuwe.

Ananke kedian kuwe, wong tuwane malah akhire mikir sing ora-ora, aja-aja neng kana bocah loro kuwe gandheng maning.

Persis taun kiye, Rokis karo Cipluk limang taun ngodhe neng prantoan, mesthine bisa bali ndesa. Nyatane bener, Gendhon karo Mingan padha-padha olih tilpun sekang anake lamona bada siki  arep bali. Nengumah, wis desiyapena werna-werna, sekang iwak pitik, mendhoan, pecel lan liya-liyane.

Akhire butul maring dina sing dienten-enteni, bocah loro kuwe bali. Tekan ngumah, keluwargane padha rangkul-rangkulan, bangeting bungah anake bisa bali.

Wengi sedurunge dina riyaya, Rokis njagong bareng karo Mingan, ramane. Deheweke crita werna-werna bab perjuangane neng kana. Rokis ngomong seblakane, lamona limang taun neng kana, dheweke wis kelebu sukses.

Mingan ya bungah pisan, sebab lungane anake pancen ana kasile. Malah, Rokis crita jere arep mbangun umah gedhong. Nggo urip nggal wulane, Rokis uga njamin arep kirim unggal wulan sing gedhene ngantek 8 juta.

Cempulek jebul, Cipluk ya padha bae. Neng ngarepe bapane, crita lamona limang taun kiye dheweke wis teyeng due kasil sing lewih, kelebu wis duwe gredegan sing wujud roda papat. Ningen mergane mangsan bada biyasane macet, akhire milih numpak sepur bareng karo Rokis.

Krungu jeneng Rokis, anake Mingan, Gendhon muntab. Rasa bungah mergane anake wis dadi wong sukses, tetep baen ora gawe bungah atine. Apa maning, Gendhon krungu lamona perjuangane Cipluk neng kana-kana sebab dene usaha bareng karo Rokis.

Cipluk ngantek limang taun kiye wis goroh, dheweke ora ngodhe neng Bandung ningen bareng-bareng karo Rokis usaha mandiri neng Jakarta. Rong taun neng kana mikine dadi buruh pabrik, banjur mengeneh-ngeneh usaha bareng karo Rokis neng bidang bisnis online. Kuwe sing akhire ngantek sukses tekan siki.

Mingan karo Gendhon tetep bae ora gelem nampani anake. Akhire, sedina sedurunge riyaya bada, bocah loro kuwe lunga minggat sekang umah. Mingan karo Gendhon akhire pada padudon, nyalahena siji lan sijine. Pokoke omongan apa bae metu, ngantek sikil papat mbarang. Wong sekeloron kuwe padha gubes ora dhenger ngisin.

Lungane Rokis karo Cipluk gawe cidra wong tuwane. Daplun sing kancane Gendhon ya kancane Mingan,  banjur nyeluk karo njagogena wong loro kuwe. Dheweke ngomong lamona sing delakokena neng Mingan karo Gendhon kuwe luput. Daplun ngantek ngomong, “Anakmu lunga minggat merga sekang kedhule atine rika padha. Nek ana apa-apa karo bocah loro kuwe, rika bakale ngajog segelem-gelem!”.

Omongane Daplun gawe atine Mingan karo Gendhon krenteg. Wong loro kuwe banjur mikir werna-werna, kepriwe angger ngantek ana kedadiyan apa-apa kaya sing diomongena neng Daplun.

Akhire, Mingan pasrah maring Daplun kon ngrampungi permasalahan kue mau. Daplun mung njawab, “Ora nana sing bisa ngrampungi, kejaba ampurane rika padha. Inyong ora bakal gelem nglakokena apa-apa, kejaba rika wis padha ngampura siji kelawan sijine. Nek ora, inyong arep ora cawe-cawe. Malah, inyong moh ngakoni duwe sedulur sing kedhul atine kaya rika!”.

Krungu omonge Daplun, Gendhon banjur nlangsa. Mingan semana uga, matane merkabak. Wong sekeloron  kemutan jaman gemiyen, nalikane antarane Daplun, Mingan karo Gendhon dolan bareng, ramban bareng, repek ya bareng. Sedawane urip, wong telu kuwe nandang rekasa, ningen tetep teyeng guyon lan genthoakan merga anane rasa kekancan sing kenthel.

“Rika mesthine kudu mikir, jajal dheleng inyong. Tekan siki, inyong umah-umah karo Dakem kahanane esih kaya kiye bae. Urip rekasa neng ndesa, kodean langka, ketrampilan ya ora duwe. Ndina-ndina isine mung dadi buruh tani sing kasile ora sepiraha. Rika wong sekeloron nembe bae arep munggah drajat, anake rika uwis dadi ewong. Bocah loro kae arep mikul dhuwur mendhem jero maring rika, sebabe apa malah dipenggak segelem-gelem? Rika pancen ora duwe ati!”

Krungu kuwe, Mingan karo Gendhon banjur rangkulan, ngampura siji lan sijine. Daplun sing weruh kedadiyan kuwe banjur metu njaba, dheweke nyekel henpon banjur mbuh nilpun sapa. Limang menit menit neng njaba, Daplun mlebu maning. “Angger pancen wis padha dene bombonge, inyong arep aweh hadiah maring rika padha. Kiye dudu hadiah sembarangan!”.

Sekang njaba, Rokis karo Cipluk mlebu karo laku sing alon. Gendhon nyawang anake loro kuwe, dheweke mikir,  “Apa kiye hadiah sing diomongena neng Daplun?”  Bocah loro kuwe bajur sungkem maring wong sekeloron. Daplun mung ndelengena, jan-jane atine ya krasa nggregel.

“Kepriwe, Ngan, Ndhon? Apa bener bocah loro kiye calon penganten?” Mingan karo Gendhon padha dheleng-dhelengan, sue-sue padha dene meseme. “Kuwe dudu calon penganten, ningen calon kaki penganten karo nini penganten” omonge Gendhon. “Iya, kuwe kaki penganten karo nini penganten sing arep diresmekena bar badha kiye!” Mingan melu bae ngomong.

Sore kuwe, bareng karo swarane takbir, esem bungah metu sekang sekabehane. Mingan karo Gendhon wis rido, iklas lilla hi ta’ala ngrestoni anake dadi penganten.

 

Redaksi BanyumasPost ngaturaken sugeng riyadi, sedaya lepat nyuwun pangapunten.

 

 

 

 

 

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional