BanyumasPost

Nggolet Dalan Pangan Sekang Budhaya

  • Reporter:
  • Rebo, 21 Juni 2017 | 14:19
  • / 26 Ramadhan 1438
  • Dibaca : 109 kali
Nggolet Dalan Pangan Sekang Budhaya

Ora mawi mungkir, Indonesia kelebu negara sing urung makmur temenan. Umpama debandingena karo negara-negara maju kaye dene Jepang, China utawane Jerman, kaya-kayane koh negarane dhewek esih dudu apa-apane.

Negara-negara kuwe bisane maju mesthine  akeh faktor sing ndukung, salah sijine yakue sumber daya manusia (SDM) sing pancen lewih mumpuni.

Ewodene kaya kue, ora banjuran neng kene langka wong-wong pinter. Jane ya akeh, ningen angger detlusuri maning, wong-wong sing duwe keteyengan, jebul padha nggolet kemakmuran neng negarane wong liya.

Contone bae neng perusahaan gedhe kaya Google, wong-wong pinter sekang Indonesia sing padha ngode neng kana, seora-orane bisa nyekel  Rp 4 miliar tekan Rp 20 milliar per taun. Mulane ora maido, angger SDM pilihan sekang Indonesia malah kepencut nyambut gawe neng kana-kana

Jan-jane akeh uga wong sing padha mikir, sebabe apa Indonesia sing jere apa-apa ana, sekang potensi alam, budaya, sosial lan liya-liyane, malah ora bisa makmurena wonge dhewek.

Angger Jepang utawane China, mesthine pancen ahli gawe alat elektronik sing canggih-canggih, kaya TV, henpon, kulkas lan liya-liyane. Lhah, angger Indonesia, kira-kira apa sing bisa derumat supayane bisa maju?

Kaya-kayane tah, “budhaya” kelebu salah siji potensi sing ora bisa deanggep glawikan. Jajal, dheleng bae wilayah-wilayah budhaya kaya Jogja utawane Bali, merga nguri-uri budaya, nyatane masarakate teyeng nunut makmur.

Neng Bali, endahing segara derumat temenanan, budhayane ya semana uga. Mulane ora gumun, nek ngantekan wong kana-kana padha demen plesiran maring Bali.

Utawane Jogja. Unggal aspek budaya langka sing deilangena, molaih sekang kesenian, kerajinan, panganan lan liya-liyane. Kabeh mau deuri-uri tur derumat temenanan. Akhire, ya lumrah angger Jogja dadi wilayah sing disenengi wisatawan.

Nalikane wisatawan padha teka, mesthi masarakat sekitar bakal kesawaban. Molai sekang dagang cindera mata, pangan khas, sandhangan, pertunjukan kesenian lan liya-liyane. Kabeh mau, bisa dadi dalan pangan sing bisa makmurena masarakat setempat.

Mula kuwe, ora salah menawa neng jaman kaya kiye, pemrentah uga masarakat kudu wis molaih nglirik maring budhaya. Sebab, kuwe bisa dadi modal kemakmuran nggo masarakat kabeh.

Budhaya-budha sing molaih ilang kaya kesenian utawane  kerajinan, nek bisaa diuripena maning. Dedukung karo konsep desa wisata sing wis deplopori neng pemrentah, moga-moga Indonesia bisa nggayuh masarakat sing lewih .

 

 

(red)

 

 

 

 

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional