BanyumasPost

Aku Ayu Tapi Bermasalah?

  • Reporter:
  • Slasa, 6 Juni 2017 | 09:44
  • / 11 Ramadhan 1438
  • Dibaca : 112 kali
Aku Ayu Tapi Bermasalah?
Ilustasi rebutan cewek

Kula nuwun Kang Gendhon
Jenengku Shifa (samaran), aku siki esih kuliah neng salah siji perguruan tinggi neng Kabupaten Banyumas. Siki wis semester akhir, Insha Allah sedhela maning lulus. Dongakena ya, Kang?

Kang…
Aku bingung. Aku delairena ya pancen kaya kiye anane. Tapi, wong-wong akeh sing ngomong jere aku kuwe bocah ayu.

Kawit SMP mula, akeh bocah lanang sing padha dolan meng nggonku, dheweke padha ngomong nek seneng meng aku.

Malah wektu SMK, tau ana kedadian sing ngisin-isina. Pas lagi ana tontonan wayang kuwe ana bocah kolom nggonku gelut karo bocah liya desa.

Bareng detelusuri, jerene rebutan aku. Wektu kue aku nganti desidang neng RT Kang. Mbok kaya ngapa aku isine…

Siki bareng aku wis kuliah, wis ora patia kaya ganu. Mung angger aku prei, aku bali ngumah (ora nginep neng kos-kosan), akeh bocah lanangan sing pada rubungan neng nggonku.

Kue sing dadi marekna aku dadi bahan omongan neng tangga. Mamaku tau krungu jere ana wong sing wadul lamona aku kiye pergaulane ora bener. Wektu kue mamaku nangis terus ngomeih aku.

Aku kudu kepriwe, bocah-bocah kae ya sopan meng aku, dolan ya ora ngapa-ngapa. Tapi omongane tangga kue sing bener-bener ngganggu privasi-ku.

Njaluk tulung nasehate ya, kang?

Thanks banget.
Shifa, alamate Kabupaten Banyumas bae

 

———-
Wa’alaikumussalam Nak Shifa ,

Enggih, inyong melu ndonga moga-moga nak Shifa enggal lulus kuliah, lancar lan bisa olih pegaweyan sing dikarepena. Amin.

Shifa kiye kelebu bocah sing diparingi keistimewaan neng Gusti sing arupa kecantikan, kaya kuwe. Mula, ya kudu desyukuri, ora malah banjur deratapi.

Pancen, kabeh wong sing delairena neng alam dunya kiye ya mesthi ana bae masalaeh. Ora wong ayu thok sing bermasalah. Wong elek uga sebalike, tetep kenang masalah. Hahaha…

Angger Shifa ayu tur akeh sing seneng, akhire bisa timbul gejolak. Semena uga angger bocah sing ora patia ayu. Karuan si langka sing gubes pada rebutan, tapi enggane langka bujang sing mlirik-mlirik acan, ya tetep bae masalah mbokan?

Intine, masalah kuwe duweke kabeh wong, mbuh ayu mbuh ora, mbuh kere, mbuh sugih, pokoke kabeh bakal kenang masalah.

Pertama, neng alam dunya kiye ora mung Shifa thok sing ayu. Akeh wong ayu, tapi ora kabeh duweni masalah kaya kuwe. Sebabe apa jajal?

Jajal depikir maning sing lembut, demut-emut maning maring jaman nalikane Shifa esih SMK gemiyen. Wektu kedadiyan kue, sikape Shifa maring bocah lanang sekeloron kue kepriwe?

Blaka bae inyong mandan maras, mbok pemicu segala permasalahan justru sekang awake Shifa dewek. Misale, sikape sing terlalu memberi harapan maring bocah lanang. Utawa terlalu tebar pesona dan sebagainya. Jajal detelusuri karo sekalian nggragap awak (koreksi diri).

Umpamane koh Shifa nyatane koh pancen wis berbuat sing terbaik, ya kabeh mau pancen wis resiko. Resiko dadi wong ayu ya kaya kue, dadi wong elek ya kaya kae. Kaya kang Gendhon contone, resikone dadi wong gagah ya kaya kiye… Hahaha…

Masalah bocah lanang sing gunane rubungan tekan wengi, pancen satu sisi bisa dianggep biasa. Ningen, neng sisi kehidupan bermasyarakat, bisa uga deanggep kurang trep.

Soale apa, pertama Shifa bocah wadon. Ewodene neng kono pancen ora ngapa-ngapa, ningen masyarakat sekitar akhire mikire sing ora-ora.

Mula, olih rubungan, ningen kudu tetep nganggo ukuran wektu sing pas. Aja nganti gawe ora nyaman tumrap masyarakat sekitar.

Mangga jajal dekordinasi karo kanca-kancane nganggo bahasa sing apik lan ora nyinggung. Insha Allah kabeh mau bisa deatasi angger Shifa duwe niat apik.

Wis ya semeno bae, salam nggo kanca-kanca kabeh,

Kang Gendhon

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional