BanyumasPost

Tilik Wong Mriyang

  • Reporter:
  • Setu, 3 Juni 2017 | 09:05
  • / 8 Ramadhan 1438
  • Dibaca : 139 kali
Tilik Wong Mriyang

Daplun akhire butul umahe Gendhon, batire sing nembe bae degawa bali sekang rumah sakit.

Bareng butul nganah, ndilalah wis ana Samingun lagi menjugrug karo medang neng mbale.

“Eh, koe, Ngun. Wis suwe apa?”
“Baru dog ini saya. Kamunya dewekan apa dengan siapa?”
“Dewekan kiye. Wis ketemu Gendhon apa urung?” Daplun takon
Sudah, itu di jero. Nembe saja minum obat, mungkin sudah turu lagi” Jawabe Samingun

Bar kaya kuwe, Daplun terus melu njagong njejeri Samingun. Samingun dadi tambah bingung.
“Lhah, kamunya bagaimana? Mau tilik wong mriyang apa mau andon medang?”
“Oh, iya yoh. Berarti nyong langsung mlebu bae apa kiye??” Ujare Daplun
“Sudah mlebu saja sana. Itu di senthong yang itu..!”

Daplun akhire langsung klepat mlebu nemoni Gendhon. Samingun esih nggetem goli nisili kedele godhog.

Sepisan pindho, dheweke nyruput kopi ireng sing mau degawekena neng ninine Gendhon.

Bareng kira-kira ngantek ana limolas menitan, Daplun metu sekang kamare Gendhon. Samingun banjur takon.

“Bagaimana, Plun? Sudah nemoni Gendhon?
“Geh. Kayane Gendhon urung mari apa yoh? Jan kemulan rapet-jipet, tek takoni meneng bae” Daplun takon, raine kayong kabingungen.
“Setahu saya Gendhon itu sudah waras. Tadi pas saya ke dalam dia bilang sumuk, makanya dia nyetel kipas angin” Mingun njawab esih karo nisil.
“Waduh, miki pas aku mlebu tek takoni meneng bae. Wong jenenge kanca ditakoni meneng bae kan inyong bingung. Bar kue terus tek pijeti seawak” ujare Daplun
“Oh, pantesan kamu sue di dalam. Oh, ya waktu kamu mijeti Gendhon dia bilang apa?” Mingun takon
“Mikine dheweke meneng bae, terus kayong aku krungu suarane dheweke kaya nangis ya kaya ngruntuh” Ujare Daplun njelasena maring Mingun.
“Oh, mungkin Gendhon kumat lagi mriyangnya. Tadi si waras…”
“Geh, ngampura, Ngun. Gendhon si lara apa?” Daplun takon mandan penasaran
“Wow, setahu saya, dia itu kenang prenyakit wudun stadium akut. Tapi sekarang sudah diporasi itu nggon bokong sisi kiwe. Walaupun masih diperban, tapi percayalah Gendhon sudah waras”

Daplun banjur njudeg. Dheweke malah kukur-kukur endhas.
“Kepriwe, gaes? Apa ana yang depikir. Saya deleng raimu kok mbentongor?” Mingun takon maning
“Gyeh. Meneng dhisit koe Ngun. Nyong lagi mikir kiye…”
“Iya, mikir apa, coba situ kandhah ke saya..”
“Pas aku lagi mijeti sikile Gendhon, dheweke malah narik tangane inyong kon mijeti bokonge. Padahal kan bokonge esih ana tambalane mbokan? Mesthine kan esih lara?”
“Hah?? Ucapanmu sue-sue tidak masuk akal. Kamu masih waras bukan?” Mingun takon mandan bingung

Sebab penasaran, akhire Mingun nggered Daplun nemoni Gendhon neng kamare.
“Sudah, kita cek Gendhon di senthongnya. Jangan-jangan itu bukan Gendhon, tapi penampakan jeans”
“Wis ayuh lah, nek koe pancen ora percaya” Daplun nimpali.

Wong sekeloron banjur mlaku maring kamare Daplun. Durung bae gutul, Samingun wis nggered karo ngendhegena Daplun.
“Kamu mau kemana, Plun?”
“Lho, meng ngeneh kiye mbok kamare?” Daplun ngecung maring kamar sing deleboni mau
“Owalah, dadi kamu tadi masuk ke senthong ini?” Mingun takon
“Iya, lhah ujarmu si kamare Gendhon sing endi?” Daplun kebingungen
Ono yang ono, yang dekat tisvi!!! Kalau yang ini senthongnya nininya Gendhon, namanya nini Jem. Walaupun umurnya sudah 70 tahun, tapi yakinlah dia itu masih janda kembang..”

Samingun ngguyu gemleges, Daplun banjur kamitenggengen. Sikile krasa lemes, krasane kayong pet-petan pisan. Daplun ngglethak, semaput! Weruh kedadiyan kuwe, Samingun banjur ngomong dewekan
“Ya, beginilah kalau suka megang-megang bemper karaten. Mungkin dia impeksi”

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

  • ©2017 BanyumasPost

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional